Trijnie Lucht
Energetisch TherapeutConsult

Wanneer duidelijk is dat een traject wenselijk is om een proces van bewustwording op gang te brengen begint dat met een goede afstemming op de cliënt. Ik werk op het lichaam en in de aura. Een aurabehandeling kan gewoon op de stoel plaatsvinden en heeft als doel de energieverdeling in de aura en het lichaam een impuls te geven zodat er overal een goede doorstroming kan gaan plaatsvinden. Wanneer het wenselijk is dat de cliënt veel ontspanning nodig heeft behandel ik de cliënt op de behandeltafel. In de behandeling worden ook de chakra's meegenomen. Indien nodig maak ik gebruik van geleide meditatie, klankschalen, stemvorken en edelstenen.

De behandeling is deels interactief en deels in stilte. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat emoties vrijkomen. Ook gebeurt het vaak dat er vragen zijn waar vanzelfsprekend ruimte voor is. Na afloop wordt vaak een gevoel van rust ervaren en is er duidelijk een meer ontspannen sfeer zowel lichamelijk, geestelijk en emotioneel.

Omdat ik het belangrijk vindt dat er een bewustzijnsproces op gang komt krijg je van mij ook informatie mee voor thuis. Wat kun je zelf doen om je blijvend beter te voelen staat hierin centraal.