Trijnie Lucht
Energetisch TherapeutTarieven

Een individueel consult kost € 68,00. Voor kinderen t/m 11 jaar geldt een tarief van € 53,00. De consultprijs is vrijgesteld van BTW, er wordt dus geen BTW ingehouden.

Wanneer het wenselijk is, kom ik naar jou. Daarvoor vraag ik een vergoeding voor de te rijden kilometers.

Je ontvangt via email een rekening.


Algemeen

  • Ieder consult is op afspraak.
  • Wilt u een afspraak afzeggen? Doe dat tenminste 24 uur van tevoren anders bereken ik de helft van de consultprijs aan u door.
  • Ik ben aangesloten bij het Verbond Van Beroepsbeoefenaren Energetische Therapie VVBET.
  • Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag verwijs ik voor meer informatie naar het ‘Privacy Reglement voor Therapeuten’ van de VVBET op hun website.
  • Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VVBET. Informatie hierover vindt u op de website. De klachten-en geschillenafhandeling van de VVBET loopt conform Wkkgz via Quasir en indien nodig via Geschilleninstantie Zorggeschil. U kunt zich ook richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
  • De kosten van het consult worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.